Sosyal Bilgiler dersinde öğrencilerimiz ile yaptığımız yörelerimize özgü el sanatları ve kültürel değerlerimizi yansıtan objeleri okulumuzun giriş bölümünde sergiledik.Kurum Müdürlerimiz tarafından açılan’Kültür ve Miraslarımız’ adlı sergimizi tüm veli ve öğrencilerimizin ziyaretine sunduk.