Değerler Eğitimi

Değerler Eğitimi Nedir?

İnsanların çoğu tarafından üzerinde uzlaştıkları gerçek davranış standartlarıdır. Değerler, sosyal hayatı düzenler, bireyler arası bağlılığı arttırır. Birlikte yaşayan insanların hangi değerleri merkeze alacakları konusunda konuşmaları, fikir birliğine varmaları gerekir. Farklı değerlere sahip kişiler arasında veya kuşaklar arasında oluşan farklı değerlerden kaynaklanan çatışmalar ortaya çıkabilir Ancak bu çatışmaları da barışmak, uzlaşmak gibi ortak, evrensel değerler yardımı ile çözmek mümkündür.

Değerler;
Değerler öğretilebilir ve öğretilebilen olgulardır.
Değerlerin öğrenilmesi, rol öğrenmesi şeklinde bir sosyal öğrenmedir.
Değerlerin iyi anlaşılması, toplumun geleceğe güvenle bakması ve sosyal hastalıklardan uzak durması gereklidir.

Değerler uzun asırlar boyunca oluşur, canlıdır, ona sürekli bir şeyler eklenir ve bir şeyler sürekli ondan kopar.

Niçin Değerler Eğitimi?

Anne-baba ve eğitimciler olarak sormamız gereken soruların başında şunlar gelir:

 • İçinde bulunduğumuz ortam ve çevre istediğimiz değerlere sahip çocuk yetiştirmek için uygun mu?
 • Biz her şeyi çocuklarımız adına düşünüp yaparken onlar sorumluluk sahibi olabilecekler mi?
 • Televizyonda bu kadar şiddet içerikli program seyrederken barışçı olabilecekler mi?
 • Biz aşırı korumacı ve müdahaleci davranırken onların özgüvenleri gelişecek mi?
 • Biz şimdi onlar mutlu olsun, üzülmesin diye uğraşırken, onlar mücadele etmeden mutlu olabilecekler mi?
 • Okullar sadece akademik açıdan başarılı bireylerin yetiştirildiği kurumlar olarak mı düşünülmeli?
 • Temel insani değerleri benimsemiş bireyleri yetiştirmek de okulun temel misyonları arasında değil mi?
 • Çağın getirdiği olumsuz durumlar karşısında okullar öğrencilerine rehber olabiliyor mu?
 • Yükselen şiddet eğilimleri
 • Anne-babaya, öğretmene, yetkili kişilere karşı gelme
 • Kişisel ve toplumsal sorumluluk bilincinde azalma
 • Kendine zarar verici davranışlarda artış
 • Değişen ve gelişen dünya ile beraber televizyon, bilgisayar oyunları, sinema, dergi, internet, oyuncaklar ve reklamlar aracılığı ile bütün dünya artık çocuklarımızın sosyal çevresi olması
 • Aile ve okul tarafından verilen değerlerle televizyon ve dış dünyanın verdiği değerler çoğu zaman uyuşmaması
 • Bu noktada anne ve babaların işleri daha da zorlaşmaktadır. Hızlı ve baş döndürücü şekilde değişim İçinde olan değerler bunlarla baş etmek zorunda kalan ve ‘değer karmaşası yaşayan çocuklar için değer aktarımı çok daha önemli bir hale gelmiştir.
 • Ortak değerler oluşturamayan bir toplumun bütünleşme değil, tersine toplumsal çözülme yaşaması kaçınılmaz bir gerçektir. Çocuklarımızın zihinlerini bilgiyle doldurarak öğretim yaparken, gönüllerini de sevgi ile donatıp onların ahlâklı birer fert olarak yetişmeleri için okullarımızda ‘Değerler Eğitimi* çalışması yapmamız gerektiğine inandık. Değerler eğitiminin amacı, çocuğun doğuştan getirdiği en iyi tarafı ortaya çıkarmak; kişiliğinin her yönden gelişimini sağlamak; insani mükemmelliğe ulaşması için yardımcı olmak; bireyi ve toplumu kötü ahlâktan korumak ve kurtarmak, bunun yanında iyi ahlâkla donatmak ve devamını sağlamaktır.

Üzerinde Çalışma Yapılan Değerlerimizden Bazıları

 • Doğruluk, dürüstlük
 • Sevgi,
 • Saygı,
 • Sorumluluk,
 • Hoşgörü
 • Duyarlılık
 • Özgüven
 • Temizlik
 • Adil olma
 • Cesaret, liderlik
 • Nezaket
 • Dostluk,
 • Yardımlaşma, dayanışma,