Misyonumuz

CEBİR OKULLARI’nın misyonu; Dünyanın her yerinde başarılı olacak erdemli nesiller yetiştirmek için uğraş vermektir.

Öğrencilerini, bilgili, duyarlı, öz disiplini, güncel ve el becerileri gelişmiş, hayata ve kendi yaşayacakları döneme hazır, sağlıklı ve her yönüyle donanımlı bireyler olarak ailesine ve dünyaya sunmaktır.

Vizyonumuz

CEBİR OKULLARI’nın vizyonu; Eğitimde klasik metotların yanında yeni yaklaşımlar üretmek, öğrencilerin kendilerini rahatlıkla ifade edebildikleri, mutlu ve başarılı bir birey olarak inançlarına uygun hayata ve geleceğe hazırlanabildikleri, güvenli ve örnek eğitim ve öğretim ortamları sunmaktır.

Eğitim Anlayışımız

Öğrenmenin beşikten mezara giden bir süreç olduğunu düşünüyoruz.

Öğretmenlerimizin öğretmek ve öğrencilerini aydınlatmak için kendilerini eriten bir mum olmasını istemiyoruz. Aksine ‘her dem yeniden doğarız’ anlayışıyla sürekli kendilerini yenileyen ve öğrencileri için adeta bir dinamo gibi rehberlik edebilmeleri için imkanlar sunuyoruz.

Öğrencilerimizi hayata ve kendi yaşayacakları dönemin şartlarına hazırlıklı yetiştirmek istiyoruz. Bunun için geleceğin dünyasına uygun güncel ve el becerileri kazanabilecekleri eğitim ortamları oluşturuyoruz.

Başarının, disiplinli çalışmanın bir sonucu olduğunu biliyoruz. Yetenek ve kabiliyetlerin disiplin adı altında cezalandırma ve kısıtlama ile köreltildiğinin bilincindeyiz. Bunun için ‘pozitif disiplin’ anlayışı ile öğrencilerimizi, kendi kurallarını koyup bunlara uyan, düzenli, tertipli bireyler olarak yetiştirmeye çalışıyoruz.

Çocuklarımızın yarış atı gibi sınavlara hazırlanıp hayatı ıskalamalarını istemediğimiz gibi, onları günümüzde bir üst eğitim kurumuna geçişte zorunlu ve başarılı olunması gereken sınavlara da profesyonelce hazırlıyoruz.

Hedefimiz;

Türk dilini en doğru, güzel ve etkin bir biçimde kullanabilmenin yanında en az iki yabancı dilde kendisini sözlü, yazılı ve görsel olarak ifade edebilen,

Çevresiyle güzel, yumuşak ve doğru bir biçimde iletişim kurabilen

Gelişen Teknolojiyi yakından takip ederek bilimin ve insanlığın faydasına kullanabilen,

Tarih şuuru, hukuk bilgisi ve estetik duygusu yüksek,

Girişimci, problem çözme becerisi, Kritik ve Analitik Düşünme beceresi gelişmiş,

Kadim Değerleri özümsemiş ve yaşantısında bunları önceleyen,

En faydalı insanın uzun ve hayırlı bir ömre sahip kişi olduğu bilinci içinde doğal gıdalarla sağlıklı beslenmeyi ve beden terbiyesini alışkanlık haline getirmiş,

ERDEMLİ BİREYLER’ yetiştirmektir.

Değerlerimiz

Dürüstlük: Hiçbir zaman dürüstlükten ayrılmamayı temel değer olarak benimseriz. Hiçbir şeyi dürüstlükten daha önemli saymayız.

Şeffaflık: Yaptığımız her çalışma açık ve net amacı ve gerekçesi ile ortaya konur. Bilimsellik: Eğitim öğretim çalışmalarının bilimsel temellere dayandırılması, temel kaynaklardan ve güncel gelişmelerden faydalanılması esas alınır.

Adalet: Eğitimde, yönetimde, her ortamda ve şartta adalet esas alınır, çocukların da adalet duygusu ve adalete bağlılığını sağlamak için fırsat eğitimi yapılır

Sadakat: Temel değerlerimize sadakat, büyüklerimize sadakat, mensubu olduğumuz okulumuza sadakat göstermek, takım ruhunu benimsemek ve yaşamak…

Vefa: Kutsal değerlerimize, vatana, bayrağa, anne-babamıza ve bize emek veren herkese vefa gösteririz.