Multibem Erken Çocukluk Eğitim Programı doğa temelli Türkçe, Matematik, Fen ve Sanat alanlarında okul öncesi eğitimine yeni bir bakış açısı ve tecrübe getiren uygulamalar bütünüdür.Multibem özünde çocukların keşif, merak ve araştırma duygusunu ön plana çıkaran, doğayla bütünleşmiş, çevreye ilişkin farkındalığı ve duyarlılığı yüksek, ifade ve yorum yeteneği gelişmiş, zengin dil kullanımını önemseyen, estetik ve sanatsal bakış açısı gelişmiş çocuklar yetiştirmeyi amaçlar. Multibem Erken Çocukluk Eğitim Programı geliştirilirken esas alınan başlıca ilkeler şöyledir: Her çocuk farklı bir bireydir. Programda somut ve gerçek malzemeler kullanılır. “Değerler her zaman her yerde” prensibi savunulur. Özgür seçimlere olanak sağlanır. Çocukların beş duyusu geliştirilir. Programda oyun yoluyla öğretim esas alınmalıdır. İfade ve yorum yeteneği desteklenir. Keşfetmenin gücüne inanılır. Çocuklar Multibem’le kalplerinin sesini dinlerken aklı ve düşünceyi de dengeli bir biçimde hayatlarına dahil ederler. Özellikle doğa temelli kurgulanmış etkinlik ve eğitim ortamları ile çocukların doğaya dokunup hissetmesi sağlanır. Bu sayede çocuğun kainata bakışı ve yorumlayışı gelişir.