8.sınıf öğrencilerimiz İnkılap Tarihi dersinde Atatürk Ve Redif Müzesini ziyâret ettiler.İzmit’in Kuva-yı Milli Dönemi ve dönemin kahramanlarına ilişkin belgeler,askeri merasim ürünleri,silahlar,kılıçları incelediler.Mustafa Kemal Atatürk’ün Savarona Yatında kulandığı eşyaları görme fırsatı buldular.