Okulumuzda Afet Bilinci, Deprem Tatbikatı Çalışmaları

İHH Arama Kurtarma Ekibi Okulumuza Afet Bilinci, Deprem Tatbikatı, Okul tahliyesi ve Arama Kurtarma köpeğinin gösterisi ile tatbikatlarını gerçekleştirdi. Öğrencilerimize ve tüm okulumuza vermiş oldukları değerli bilgiler için çok teşekkür ederiz.