MİKROSKOP İLE HÜCRELERİ İNCELİYORUZ

Fen bilimleri dersimizde 7A sınıfı ile soğan hücresini v ağız içi epitel hücresini inceldik. Öğrencilerimizin Büyük ile ve merakla katılımı sağladığı dersimiz oldukça keyifli geçti.