CEBİRLER SAĞLIK ÖZEL EĞİTİM İNŞAAT YAYINCILIK TİCARET VE SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ

(CEBİR OKULLARI)

TİCARİ ELEKTRONİK İLETİ (SMS-MAİL-ARAMA)

AÇIK RIZA BEYANI

CEBİRLER SAĞLIK ÖZEL EĞİTİM İNŞAAT YAYINCILIK TİCARET VE SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ (CEBİR OKULLARI) tarafından, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (KVK Kanunu) ve 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’un ilgili hükümlerine uygun olarak bilginize sunulan Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Genel Aydınlatma Metni ve Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası çerçevesinde,

Kişisel verilerimin veri sorumlusu sıfatıyla Okulumuz  veya gerekli güvenlik tedbirlerini aldırmak suretiyle yetkilendirdiği veri işleyenler tarafından; Okulumuz velilerine-öğrencilerine-müşterilerine-sınav başvurusu yapanlara sunmuş olduğu ürün ve hizmetlerin en iyi koşullar altında sağlanabilmesi, ürün veya hizmetlerin güvenilir ve kesintisiz bir şekilde temin edilmesi, eğitim ve sınav faaliyetlerinin yürütülmesi, öğrenci-veli-müşteri-sınav başvurusu yapanların memnuniyetinin en üst seviyeye çıkarılması, mezkûr hizmetlere ilişkin çeşitli işlemlerin yerine getirilmesi, operasyonların yürütülmesi ve geliştirilmesi, mezkûr ürün ve hizmetlerin veya farklı ürün ve hizmetlerin tanıtım, pazarlama, reklam ve kampanya faaliyetlerinin yapılması, öğrenci-veli-müşteri-sınav başvurusu yapanların fırsatlardan, kampanyalardan ve sair hizmetlerden haberdar edilmesi ve öğrenci-veli-müşteri-sınav başvurusu yapanlarla akdedilen sözleşmelerin gereklerinin yerine getirilmesi amaçlarıyla doğrudan veya dolaylı olarak ilgili olan kimlik bilgilerinin, adres bilgilerinin, iletişim bilgilerinin ve sair kişisel verilerin, başta mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme ilkesi olmak üzere 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (KVK Kanunu) 4. maddesinde ifade edilen genel ilkelere uygun şekilde işlenebileceğini, elde edilebileceğini, kaydedilebileceğini, işlenme amacıyla uygun süre zarfında fiziksel veya elektronik ortamda güvenli bir şekilde depolanabileceğini, muhafaza edilebileceğini, değiştirilebileceğini, yeniden düzenlenebileceğini, mevzuata uygun biçimde açıklanabileceğini ve aktarılabileceğini, devralınabileceğini, sınıflandırılabileceğini, işlenebileceğini ya da verilerin kullanılmasının engellenebileceğini, ticari elektronik ileti (sms-mail-arama) gönderilebileceğini, yukarıda belirtilen hususlarla ilgili olarak Cebir Okulları tarafından bilgilendirildiğimi,

Bununla birlikte, KVK Kanunu’nun 11. maddesi ve ilgili mevzuat uyarınca; Cebir Okullarına başvurarak kendimle ilgili, kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verilerim işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerimin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, işbu verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerimin silinmesini veya yok edilmesini isteme, bu düzeltme ve silinme taleplerinin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kendi aleyhime bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerimin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarımın olduğunu ve bu hakları kullanmak için kimliğimi tespit edici gerekli bilgiler ile kullanmayı talep ettiğim hakkıma yönelik açıklamaları da içeren talebimi www.cebirokullari.com adresindeki veya Cebir Okullarından alabileceğim formu doldurarak ve formun imzalı bir nüshasını 1-FATİH MAHALLESİ CUMHURİYET CADDESİ 31. SOKAK NO: 12 KURUÇEŞME/İZMİT/KOCAELİ/TÜRKİYE, 2- ÇAMLIK MAHALLESİ AVUKATLAR SOKAK NO: 3 34912 KURTKÖY/PENDİK/İSTANBUL/TÜRKİYE, 3- BEŞEVLER MAHALLESİ, BÜYÜK SOKAK, NO:15 NİLÜFER/BURSA/TÜRKİYE adresinde bulunan Cebir Okullarına kimliğimi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletme, noter kanalıyla, güvenli elektronik imza, mobil imza, daha önceden sisteme kayıtlı e-posta suretiyle ya da KVK Kanunu’nda belirtilen diğer yöntemler ile iletme hakkına sahip olduğumu,

Ayrıca, Cebir Okulları ile paylaşmış olduğum kişisel verilerin doğru ve güncel olduğunu, bu bilgilerde değişiklik olması halinde değişiklikleri Cebir Okullarına bildireceğimi,

Tüm bu hususlarda açık rızamın olduğunu ve bu hususta tarafıma gerekli aydınlatmanın yapıldığını,  bu metni, okuduğumu ve anladığımı, kabul ve beyan ederim.

Kabul Ediyorum

Kabul Etmiyorum

CEBİRLER SAĞLIK ÖZEL EĞİTİM İNŞAAT

YAYINCILIK TİCARET VE SANAYİ LİMİTED

ŞİRKETİ (CEBİR OKULLARI)

İLETİŞİM: 1-Fatih Mahallesi Cumhuriyet Caddesi 31. Sokak

No: 12 Kuruçeşme/İzmit/Kocaeli/Türkiye

2- Çamlık Mahallesi Avukatlar Sokak No: 3 34912

Kurtköy/Pendik/İstanbul/Türkiye

3- Beşevler Mahallesi, Büyük Sokak, No:15

Nilüfer/Bursa/Türkiye

www.cebirokullari.com

0262 226 23 13-0216 646 04 04-0224 222 22 47